WARSZTATY AKTORSKIE DLA ZAAWANSOWANYCH (czwartki)

CZWARTKI 19.30 – 22.00

START: 11 marca 2021
PREMIERA: 30 czerwca 2021

CO ROBIMY: SPEKTAKL

W tym semestrze stworzymy spektakl, którego fabuła uniezależni nas od zamkniętych przestrzeni teatralnych, dzięki czemu postaramy się uniknąć ewentualnych konsekwencji ogłoszenia stanu pandemii w postaci odwołania zaplanowanych przedstawień. Grać będziemy w przestrzeni miejskiej, dla niewielkich grup widzów.

ILOŚĆ OSÓB: maksymalnie 8
KOSZT: 1000 zł/ całość

I rata400 złprzy zapisach
II rata300 złdo 15 kwietnia 2021
III rata300 złdo 1 czerwca 2021

Chcesz zapisać się na warsztaty dla zaawansowanych?

Na warsztaty dla zaawansowanych przyjmujemy WYŁĄCZNIE osoby, które skończyły nasze warsztaty dla początkujących lub warsztaty poziomu 2.

  1. wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy;
  2. zaczekaj cierpliwie na odpowiedź od nas. Będziemy potrzebowali trochę czasu na stworzenie listy przyjętych do grupy.
  3. dokonaj przelewu opłaty za uczestnictwo w wybranych przez siebie warsztatach i prześlij do nas e-mailem potwierdzenie płatności– jest to równoznaczne z rezerwacją miejsca na warsztatach.
  4. Przyjdź na próbę 🙂

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja APPENDIX
ul. Ruska 46 A Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
78 1090 1522 0000 0001 3015 6747

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Przeczytaj REGULAMIN warsztatów aktorskich.

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65, zwana dalej „Administratorem”.
2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1). poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com
2). telefonicznie: +48 506 823 755
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji warsztatów organizowanych przez Administratora.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcia działań i wykonania umowy.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami w jakich zostały zebrane.
6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Przysługują Ci następujące prawa: a) dostępu do Twoich danych osobowych, b) sprostowania danych, c) usunięcia (w zakresie realizacji umowy), d) ograniczenia przetwarzania, e) sprzeciwu na przetwarzanie, f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do procesu rejestracji i udziału w warsztatach
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix” („Organizator”) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.
  2. Celem niniejszych zasad jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników warsztatów oraz osób prowadzących.
  3. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych w dniu warsztatów uczestnik nie powinien na nie przychodzić.
  5. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków czystości zapewnionych przez Organizatora, znajdujących się w sali warsztatowej.