Zapisy na warsztaty aktorskie

Chcesz zapisać się na nasze warsztaty?

 1. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy;
 2. Jeśli przy wybranych przez Ciebie warsztatach widnieje informacja „mamy wolne miejsca” – dokonaj opłaty za udział w warsztatach. To zagwarantuje Ci rezerwację miejsca w wybranej grupie.
  Jeśli zaś przy wybranych przez Ciebie zajęciach napisaliśmy „wszystkie miejsca zostały zarezerwowane„, twoje nazwisko trafi na listę rezerwową. Wyślij zgłoszenie, a następnie czekaj cierpliwie na informację od nas. Jeśli zwolni się miejsce dla Ciebie i Cię o tym poinformujemy – dokonaj opłaty za udział w warsztatach.
  Opłaty przyjmujemy wyłącznie przelewem.
 3. Prześlij do nas e-mailem potwierdzenie płatności– jest to równoznaczne z rezerwacją miejsca na warsztatach.
 4. Przyjdź na nasze zajęcia 🙂

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja APPENDIX
ul. Ruska 46 A Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
78 1090 1522 0000 0001 3015 6747

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Przeczytaj REGULAMIN warsztatów aktorskich.

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65, zwana dalej „Administratorem”.
2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1). poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com
2). telefonicznie: +48 506 823 755
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji warsztatów organizowanych przez Administratora.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcia działań i wykonania umowy.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami w jakich zostały zebrane.
6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Przysługują Ci następujące prawa: a) dostępu do Twoich danych osobowych, b) sprostowania danych, c) usunięcia (w zakresie realizacji umowy), d) ograniczenia przetwarzania, e) sprzeciwu na przetwarzanie, f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do procesu rejestracji i udziału w warsztatach
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix” („Organizator”) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.
 2. Celem niniejszych zasad jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników warsztatów oraz osób prowadzących.
 3. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu warsztatów uczestnik nie powinien na nie przychodzić.
 5. Uczestnicy warsztatów powinni zachować między sobą bezpieczną odległość, co najmniej 2 metrów, zarówno w trakcie wchodzenia oraz opuszczania sali warsztatowej, podczas poruszania się po niej, jak również podczas rozmowy z innymi osobami.
 6. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków czystości zapewnionych przez Organizatora, znajdujących się w sali warsztatowej.


UWAGA! Cierpliwości, zdarza nam się nie odpowiadać na zgłoszenia przez kilka dni. Jeśli Twoja sprawa jest bardzo pilna – napisz SMS pod numer 506 823 755, a postaramy się ją załatwić możliwie szybko.