Przygotowania na studia aktorskie

WARSZATTY do ast

OFERTA NA SEZON 2019/2020

W bieżącym sezonie dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na studia aktorskie organizujemy wyłącznie  indywidualne zajęcia z aktorskiej interpretacji wiersza i prozy, podczas których przygotowywany jest repertuar tekstów na egzamin wstępny.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w wybrany wraz z prowadzącym dzień tygodnia (do godziny 17.00) albo w weekendy.
W każdym miesiącu odbywają się cztery 30-minutowe spotkania indywidualne.

CZAS TRWANIA: 7 października 2019 – 30 czerwca 2019

kalendarz-ast - 2019-20

Nauka podzielona jest na dwa semestry:
I SEMESTR: 7 października 2019 – 16 lutego 2020 (18 zajęć)
II SEMESTR: 17 lutego 2020 – 30 czerwca 2020 (18 zajęć)

KOSZT UDZIAŁU W ZAJĘCIACH:
I SEMESTR720 zł (płatne w dwóch ratach po 360 zł w terminach: I rata przed pierwszymi zajęciami, II rata do 1 grudnia 2019)
II SEMESTR720 zł (płatne w dwóch ratach po 360 zł w terminach: I rata do 15 lutego 2020, II rata do 15 kwietnia 2020)

Aby uczestniczyć w zajęciach, należy najpierw zgłosić się na przesłuchanie, na które przygotować należy wykonanie co najmniej jednego wybranego tekstu literackiego z wymienionego poniżej zakresu.

  • proza klasyczna, w tym fragmenty prozy staropolskiej (np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza)
  • proza współczesna
  • wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne)  – (w tym utwory Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
  • wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) – pamiętając o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek,
  • monolog

 zapiszsie


Wymogi rekrutacyjne uczelni aktorskich:


Zdjęcia z lat ubiegłych: