Przygotowania na studia aktorskie

WARSZATTY do ast

OFERTA NA SEZON 2021/2022

W bieżącym sezonie dla osób przygotowujących się do egzaminów wstępnych na studia aktorskie organizujemy wyłącznie  indywidualne zajęcia z aktorskiej interpretacji wiersza i prozy, podczas których przygotowywany jest repertuar tekstów na egzamin wstępny.
Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w wybrany wraz z prowadzącym dzień tygodnia (do godziny 17.00) albo w weekendy.

CZAS TRWANIA:
1 października 2021 – 30 czerwca 2022

Aby uczestniczyć w zajęciach, należy przygotować wykonanie co najmniej jednego wybranego tekstu literackiego z wymienionego poniżej zakresu:

 • proza klasyczna, w tym fragmenty prozy staropolskiej (np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza)
 • proza współczesna
 • wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne)  – (w tym utwory Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
 • wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) – pamiętając o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek,
 • monolog

PŁATNOŚCI:

60 minut150 zł
Warsztaty prowadzi Łukasz Chojęta, absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, obecnie aktor Teatru Ad Spectatores we Wrocławiu.

Chcesz zapisać się na przygotowujące do egzaminów wstępnych na studia aktorskie?

 1. Zadzwoń do prowadzącego zajęcia (Łukasz Chojęta) – pod numer 506 030 179 aby zapytać o dostępność miejsc.
 2. Wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy i zawarte w nim oświadczenia.
 3. Umów się i przyjdź na przesłuchanie/ rozmowę wstępną (przygotuj interpretację aktorską dwóch wybranych przez siebie tekstów).
 4. Po pozytywnych przejściu rozmowy wstępnej przyjdź na zajęcia 🙂

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65, zwana dalej „Administratorem”.
2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1). poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com
2). telefonicznie: +48 506 823 755
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji warsztatów organizowanych przez Administratora.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcia działań i wykonania umowy.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami w jakich zostały zebrane.
6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Przysługują Ci następujące prawa: a) dostępu do Twoich danych osobowych, b) sprostowania danych, c) usunięcia (w zakresie realizacji umowy), d) ograniczenia przetwarzania, e) sprzeciwu na przetwarzanie, f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do procesu rejestracji i udziału w warsztatach
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix” („Organizator”) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.
 2. Celem niniejszych zasad jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników warsztatów oraz osób prowadzących.
 3. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu warsztatów uczestnik nie powinien na nie przychodzić.
 5. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków czystości zapewnionych przez Organizatora, znajdujących się w sali warsztatowej.


Wymogi rekrutacyjne uczelni aktorskich:


Zdjęcia z lat ubiegłych: