WARSZTATY AKTORKIE POZIOM 2 – CZWARTKI


WARSZTATY AKTORSKIE
POZIOM II (STACJONARNE)
21.I.2021 – 29.IV.2021

Do grupy poziomu drugiego przyjmujemy wyłącznie osoby, które uczestniczyły już w naszych warsztatach podstawowych. W trakcie warsztatów poziomu drugiego przygotowujemy do późniejszej pracy nad rolą – zaczynamy pracować z tekstem, uczymy budowania postaci. Warsztaty nie kończą się jeszcze spektaklem, ale przygotowują do późniejszego udziału w nim.

CZWARTKI: 17.15-19.15

START: 21 STYCZNIA 2021
KONIEC: 29 KWIETNIA 2021

ILOŚĆ OSÓB: maksymalnie 12
CZAS TRWANIA: 15 zajęć (30 godzin)
KOSZT: 750 zł/ całość

I rata400 złprzy zapisach
II rata350 złdo 1 marca 2021

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

MIESIĄCDZIEŃ
STYCZEŃ21, 28
LUTY4, 11, 18, 25
MARZEC4, 11, 18, 25
KWIECIEŃ1, 8, 15, 22, 29

Warsztaty prowadzi Łukasz Chojęta, absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, obecnie aktor Teatru Ad Spectatores we Wrocławiu.

MAMY WOLE MIEJSCA 🙂

Chcesz zapisać się na warsztaty poziomu II?

Na warsztaty poziomu II przyjmujemy WYŁĄCZNIE osoby, które skończyły nasze warsztaty dla początkujących.

  1. wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy;
  2. poczekaj na informację od nas czy mamy wolne miejsca;
  3. dokonaj przelewu opłaty za uczestnictwo w wybranych przez siebie warsztatach i prześlij do nas e-mailem potwierdzenie płatności– jest to równoznaczne z rezerwacją miejsca na warsztatach.
  4. Przyjdź na próbę 🙂

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja APPENDIX
ul. Ruska 46 A Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
78 1090 1522 0000 0001 3015 6747

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Przeczytaj REGULAMIN warsztatów aktorskich.

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65, zwana dalej „Administratorem”.
2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1). poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com
2). telefonicznie: +48 506 823 755
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji warsztatów organizowanych przez Administratora.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcia działań i wykonania umowy.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami w jakich zostały zebrane.
6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Przysługują Ci następujące prawa: a) dostępu do Twoich danych osobowych, b) sprostowania danych, c) usunięcia (w zakresie realizacji umowy), d) ograniczenia przetwarzania, e) sprzeciwu na przetwarzanie, f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do procesu rejestracji i udziału w warsztatach
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

  1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix” („Organizator”) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.
  2. Celem niniejszych zasad jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników warsztatów oraz osób prowadzących.
  3. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
  4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu warsztatów uczestnik nie powinien na nie przychodzić.
  5. Uczestnicy warsztatów powinni zachować między sobą bezpieczną odległość, co najmniej 2 metrów, zarówno w trakcie wchodzenia oraz opuszczania sali warsztatowej, podczas poruszania się po niej, jak również podczas rozmowy z innymi osobami.
  6. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków czystości zapewnionych przez Organizatora, znajdujących się w sali warsztatowej.

AKTUALNIE REALIZOWANA GRUPA
CZAS TRWANIA: 15 zajęć (30 godzin)

START: 17 WRZEŚNIA 2020 (czwartek)
KONIEC: 22 GRUDNIA 2020 (wtorek- wyjątkowo)