Kontakt

APPENDIX STUDIO
tel: 506 030 179  (Łukasz)
tel: 506 823 755 (Ewelina)
email: appendix.studio@gmail.com


Chcesz zasięgnąć języka w sprawach związanych z warsztatami lub z naszymi spektaklami? 

(program kursu, treść warsztatów, organizacja spektakli) – Dzwoń do Łukasza (506 030 179).
Chcesz się z nami skontaktować w sprawach związanych z zapisami na zajęcia? 
(terminy, zapisy, płatności, zwroty) – Dzwoń do Eweliny (506 823 755).

Możesz skontaktować się z nami wypełniając poniższy formularz:

Oświadczamy, że Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)