Sceny – pokaz Marcina Chabowskiego

W kwietniu 2016 roku zrealizowaliśmy pokaz SCEN DIALOGOWYCH, przedmiotu prowadzonego przez Marcina Chabowskiego.
Pokaz odbył się w Teatrze Ad Spectatores we Wrocławiu, a nasi aktorzy prezentowali sceny z dramatów autorstwa Macieja Masztalskiego.

WYSTĄPILI:

Zofia Stankowska
Ada Hajdrych
Kuba Burzyński
Patryk Brzoza
Emil Gąssowski
Angelika Sokólka
Anna Piguła
Anna Bortniak
Magda Bednarek
Joanna Smolińska