„RAJ” Dirk Dobbrow

W lutym zrealizowaliśmy pokaz scen z „Raju” Dirka Dobbrowa.
Były one efektem całego semestru pracy uczestników naszego kursu przygotowującego do egzaminów na studia aktorskie nad SCENAMI DIALOGOWYMI.
Przedmiot prowadził Łukasz Chojęta.
Pokaz miał miejsce na scenie Teatru Ad Spectatores we Wrocławiu.

WYSTĄPILI:

Angelika Sokólka
Magda Bednarek
Emil Gąssowski
Anna Piguła
Patryk Brzoza
Joanna Smolińska
Marcin Mucha
Zofia Stankowska
Ada Hajdrych
Anna Bortniak
Jakub Burzyński

Fot. Ewelina Chmielewska