Indywidualne konsultacje aktorskie

 Appendixstudio- 11W Appendix Studio poza regularnymi warsztatami aktorskimi i kursami teatralnymi prowadzimy także indywidualne konsultacje służące kształtowaniu warsztatu aktorskiego. Głównym przeznaczeniem tych spotkań jest pomoc w przygotowaniu kandydatów do szkoły teatralnej do odbywających się na przełomie czerwca i lipca egzaminów wstępnych. W toku cyklu spotkań poznajemy umiejętności i możliwości kandydata, udzielamy pomocy w doborze tekstów do zaprezentowania przed komisją egzaminacyjną, a przede wszystkim wspólnie pracujemy nad aktorską interpretacją wybranego wcześniej repertuaru.

Repertuar, na którym pracujemy podczas konsultacji uzależniony jest od wymogów szkół aktorskich, do których zdawać planuje uczestnik zajęć. Zwykle jednak obejmuje on zestaw utworów literackich, w skład których wchodzą:

Appendixstudio- 10

 

  • proza klasyczna, w tym fragmenty prozy staropolskiej (np. Reja, Skargi, Paska, Kitowicza)
  • proza współczesna
  • wiersze klasyczne (sylabiczne lub sylabotoniczne)  – (w tym utwory Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Wyspiańskiego)
  • wiersze współczesne (w dowolnej formie wersyfikacyjnej) – pamiętając o uwzględnieniu nurtu satyrycznego, ewentualnie bajek lub fraszek,
  • monolog

Cena spotkania trwającego 60 minut to 70 PLN.


Wymogi rekrutacyjne uczelni aktorskich:

 


marcin chabowskilukasz chojetaKonsultacje aktorskie w Appendix Studio realizują:
Łukasz Chojęta  i  Marcin Chabowski .