WARSZTATY AKTORSKIE POZIOM 2


Do grupy poziomu drugiego przyjmujemy wyłącznie osoby, które uczestniczyły już w naszych warsztatach podstawowych. W trakcie warsztatów poziomu drugiego przygotowujemy do późniejszej pracy nad rolą – zaczynamy pracować z tekstem, uczymy budowania postaci. Warsztaty nie kończą się jeszcze spektaklem, ale przygotowują do późniejszego udziału w nim.

WARSZTATY AKTORSKIE
POZIOM II (STACJONARNE) wiek 16+
9 MAJA – 11 LIPCA 2023

WTORKI 17.15- 19.15

ILOŚĆ OSÓB: maksymalnie 12
CZAS TRWANIA: 10 zajęć (20 godzin)
KOSZT: 650 zł/ całość

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

MIESIĄCDZIEŃ
MAJ 20239, 16, 23, 30
CZERWIEC 20236, 13, 20, 27
LIPIEC 20234, 11
Warsztaty prowadzi Łukasz Chojęta, absolwent Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, obecnie aktor Teatru Ad Spectatores we Wrocławiu.

Chcesz zapisać się na warsztaty poziomu II?

Na warsztaty poziomu II przyjmujemy WYŁĄCZNIE osoby, które skończyły nasze warsztaty dla początkujących.

 1. wypełnij poniższy formularz zgłoszeniowy;
 2. poczekaj na informację od nas czy mamy wolne miejsca;
 3. dokonaj przelewu opłaty za uczestnictwo w wybranych przez siebie warsztatach i prześlij do nas e-mailem potwierdzenie płatności– jest to równoznaczne z rezerwacją miejsca na warsztatach.
  Możesz rozbić swoją wpłatę na 2 części – 100 zł wpłacić przy zapisach, a resztę dopłacić najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.
 4. Przyjdź na zajęcia 🙂

DANE DO PRZELEWU:

Fundacja APPENDIX
ul. Ruska 46 A Wrocław
SANTANDER BANK POLSKA S.A.
78 1090 1522 0000 0001 3015 6747

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Przeczytaj REGULAMIN warsztatów aktorskich.

Klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Artystycznego „Appendix” z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65, zwana dalej „Administratorem”.
2. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
1). poprzez e-mail: appendix.studio@gmail.com
2). telefonicznie: +48 506 823 755
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji warsztatów organizowanych przez Administratora.
4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO – podjęcia działań i wykonania umowy.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń związanych z celami w jakich zostały zebrane.
6. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym przepisami prawa organom państwa. Jednocześnie informujemy, że Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom realizującymi zadania w imieniu Administratora, z którymi Administrator zawarł stosowną umowę.
7. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
8. Przysługują Ci następujące prawa: a) dostępu do Twoich danych osobowych, b) sprostowania danych, c) usunięcia (w zakresie realizacji umowy), d) ograniczenia przetwarzania, e) sprzeciwu na przetwarzanie, f) cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne do procesu rejestracji i udziału w warsztatach
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2:

 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w warsztatach stacjonarnych organizowanych przez Fundację Rozwoju Artystycznego „Appendix” („Organizator”) w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.
 2. Celem niniejszych zasad jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników warsztatów oraz osób prowadzących.
 3. W warsztatach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.
 4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów w dniu warsztatów uczestnik nie powinien na nie przychodzić.
 5. Uczestnicy warsztatów powinni zachować między sobą bezpieczną odległość, co najmniej 2 metrów, zarówno w trakcie wchodzenia oraz opuszczania sali warsztatowej, podczas poruszania się po niej, jak również podczas rozmowy z innymi osobami.
 6. Każdy uczestnik warsztatów zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków czystości zapewnionych przez Organizatora, znajdujących się w sali warsztatowej.